Nevenactiviteiten

.

Nevenactiviteiten

 

1985 tot juli 1987
BKR-commissie Breda.

1985 t/m dec 1991
Lid van de werkgroep/dagelijkse leiding Lokaal 01, Breda.

1988 / 1989
Ballotage-commissie, Nederlandse Kring van Beeldhouwers.

1988 / 1989
Commissie individuele/groepssubsidie, gemeente Breda.

1989 sept t/m dec
Tijdelijk docentschap, Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam.

1990 19 jan
Voordracht, Na-beeld, Virtu, Nijmegen.

1990 15 t/m 24 okt
Gastdocentschap, Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam.

1990 t/m sept 1994
Lid Kunstraad, Nieuw Brabantse Kunststichting (NBKS).

1992 t/m mrt 1999
Bestuurslid Lokaal 01, Breda.

1992 7/14/21 feb
Gastdocent, Rietveld Academie Amsterdam.

1992 nov t/m aug 2002
Docent beeldende vormen, Nieuwe Veste Breda, gemeenteliik centrum voor kunst en muziek.

1994 / 1995
Commissielid Stichting Noord Brabants Fonds voor Beeldende kunstenaars; selectie provinciale subsidiegelden.

1995 29 jan
Voordracht over kwaliteit, bijdrage aan een cyclus van 4 x 4 lezingen en tentoonstellingen; Niggendijker, Groningen. Opgenomen in een uitgave.

1996 sept/m sept 2003
Bestuurslid Beeldenstorm, kunstenaarswerkplaats voor bronsgieten, Eindhoven. 

1996 nov t/m okt 2003
Lid adviescommissie documenteren van de Nieuw Brabantse Kunst Stichting (NBKS).

1997
Ad hoc commissie ‘Kunst Mondiaal‘ voordracht en selectie voor het winter beelden project ‘Sneeuw’, januari 1998 te Tilburg. 

1999
Mededocent ‘Carte Blanche pour les Dames’, i.o.v. Osram, Westergasfabriek, Amsterdam.

1999 / 2000
Parttime-studie Tuin en Landschapsarchitectuur, Hogeschool ‘Larenstein’ te Velp.

2002 / 03 / 04
Docent van verschillende workshops, Nieuwe Veste Breda, gemeentelijk centrum voor kunst en muziek.

2004
Mede docent workshop GGZ/MB, Fontys Hogeschool, Tilburg.

2005
Mede docent workshop ‘bouw uw stad’, GGZ/MB, Cenakel, Tilburg.

2006 t/m 2013
Lid advies Commissie Beeldende Kunsten, Veldhoven.