HET LANDSCHAP, HET VERLEDEN

.

Landschap, verleden

Werk gerelateerd aan de geschiedenis van het landschap

 

Beekdal Chaam

De ruimte rond basisschool het Beekdal in Chaam, vormgegeven op basis van de vroegere loop van de beek.

 

Opdracht Haaren; 2002

Vijf geëmailleerde staalplaat borden 4 x 108 x 210 cm. op een constructie van verzinkt staal.
In de woonwijk De Wijngaert II in Haaren een werk dat de cultuuristorische context van het gebied laat zien. Vijf geëmailleerde borden met aan de ene zijde een tekst en een kaartfragment verwijzend naar de verkavelingsstructuur en eigendomsgegevens uit het gebied, ontleend aan verkavellingskaarten uit 1832. Aan de andere zijde foto’s van de fotograaf Martien Coppens (1908-1986) die het leven en landschap van Brabant in beeld bracht.

 

Project De drie baarsjes; Kortenaerplein Amsterdam; 1998

Drie betonreliëfs opgenomen in de nieuwbouw van de architect Marlies Rohmer gebaseerd op een gravure van dit gebied in stadsdeel De Baarsjes. Ik heb gekozen voor dat gedeelte waar de Slatuinenweg en een deel van de Kostverlorenvaart op staat en tevens ‘De Baarsjes’ in vernoemd wordt. Het zijn drie panelen/reliëfs die visueel doorlopen. Met name door gedeelte van de tekst in elk paneel terug te laten komen wordt deze onderlinge samenhang versterkt.